20% popusta

od 01.11. na sve

KACIGE

vrijedi samo za

gotovinsko plaćanje

te ne vrijedi za

već snižene kacige

Bočne torbe

Givi meke bočne torbe

3D600 EASYLOCK TORBE PAR – GIVI meka torba

Pair of expandable Easylock side bags

EA100B BOČNE TORBE – GIVI meka torba

Pair of large expandable saddle bags 40 ltr

EA101B TORBE – GIVI meka torba

Pair of small expandable saddle bags 30 ltr

GRT708 15L WATERPROOF SADLLE BAGS – GIVI meka torba

Pair of side bags waterproof (15 ltr on each side)

GRT709 35L WATERPROOF SADLLE BAGS – GIVI meka torba

Pair of side bags, 35 + 35 ltr

GRT718 15+15L WATERPROOF BOČNE TORBE – GIVI BOČNE TORBE

Pair of side bags waterproof (15 ltr on each side)

MT501 MULTILOCK TORBE PAR – GIVI meka torba

Pair of thermoformed Multilock side bags, 18 ltr

MT501S MULTILOCK TORBA – GIVI meka torba

Thermoformed Multilock side bag, 18 ltr

ST601 MULTILOCK TORBE PAR – GIVI meka torba

Pair of thermoformed side bags Multilock, 22 ltr